Kiemelt termékek
 
Bevásárló kosár0 tétel - 0.0 Ft
Akciós ajánlataink
 
Bemutató
 

Adatvédelem

Adatvédelmi Nyilatkozat

A Kosárfonó webáruház mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért.

A webhely legtöbb lapját úgy is meglátogathatja, hogy nem ad meg magáról semmiféle információt. Bizonyos szolgáltatások biztosításához azonban szükség van regisztrációra és ily módon a felhasználó azonosítására.
A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

Személyes adataira elsősorban az alábbiak miatt van szükség: Az Ön megrendeléseinek teljesítéséhez, valamint a hírlevél eljuttatásához feltétlenül szükséges személyes adatainak önkéntes megadását, és az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulását kérjük.

Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatait csak a www.kosarfono.hu weboldalról történő megrendelés - ajánlatkérés, hírlevél-küldés lebonyolításához szükséges mértékig és időtartamig és csak az Ön hozzájárulása esetén tárolja, dolgozza fel.
Az adatokat kizárólag az említett célokból igénybe vett közreműködőknek, a közreműködéshez szükséges mértékben, csak belföldre továbbítja.
Külön értesítés nélkül az áruház üzemeltetője csak a törvényben előírt esetekben adhatja ki az Ön személyes adatait.

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az üzemeltető lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy bármikor ellenőrizzék azt, hogy személyes adataik vajon megfelelnek-e a valóságnak.

Önnek lehetősége van a régebben megadott személyes adatok megtekintésére és módosítására.
Ön bármikor - azonosítása után - tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését is.
A személyes adatok védelme

Az üzemeltető szigorú elvek szerint védi a felhasználók személyes adatait, és teljes mértékben az általuk megadottak szerint jár el.
Számos különféle biztonsági technológiát és eljárást alkalmaz a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozására.

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásai